Korunan doğal alanlarda kullanılabilecek ziyaretçi yönetim modelleri ve karşılaştırılması

Sibel Akten, Atila Gül, Murat Akten B A Süleyman, Demirel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Süleyman Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta
2012 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal   unpublished
Özet: Günümüzde bilimsel ve teknik anlamda yasa ile koruma altına alınan doğal alanların temel kaynak koruma gerekçeleri özellikle rekreasyon/turizm amaçlarıyla çoğunlukla çelişmekte ve rekabet edememektedir. Böylece söz konusu korunması arzulanan biyolojik çeşitlik başta olmak üzere doğal ve kültürel değerler olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle korunan doğal alanlarda kaynak ve kullanıcı arasındaki hassas olan koruma kullanma dengesinin sağlanabilmesi ve rekreasyonel/turizm potansiyelinin en
more » ... potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için ziyaretçi yönetim planının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ziyaretçi tesis, hizmet ve etkinliklerin tasarım standartlarının belirlenmesi, sosyal ve fiziksel etkilerdeki değişimlere ilişkin kullanım düzeylerinin ilişkilendirilmesi, kullanım modellerine ilişkin tahminlerin genellenmesi ve talep eğilimlerinin saptanması gibi bilgilere yer verilmelidir. Amerika'da çok sayıda ziyaretçi yönetim modelleri geliştirilmiş, ancak amaç ve yöntemleri açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemiz koşullarına en uygun model (ler) in araştırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Anahtar kelimeler: Korunan doğal alanlar, Ziyaretçi yönetim modeli, Rekreasyon The comparison of visitor management frameworks in protected natural areas Abstract: In nowadays, basic protection aims of protected natural areas usually are conflicting to recreation /tourism aims in Turkey. As a result of it effects to all natural and cultural values in protected areas negatively. Therefore, it is needed to visitor management frameworks for providing to protect and use balance, and evaluate of optimal recreational/tourism potential in protected areas. This method has to have some data including determination of visitor's demands, change levels of using to social and physical effects, and standards of designed visitor's services and facilities. Some visitor management frameworks which were developed in United State, differed each to the other in terms of their purposes and process. Therefore, it is needed development or investigation of optimal model(s) in Turkey's conditions.
fatcat:v7owjc4dabcmvc75rhdntdolmu