Om modern homofobi

Göran Söderström
1970 Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet  
Borgström, Eva (red) Den moderna homofobin. Stockholm: Charlie by Kabusa 2011 (211 sidor) Öhrman, Anders Komma ut: berättelser från garderoben. Stockholm: Natur och Kultur 2006 (245 sidor) FÖR ETT PAR år sen föreläste den kände tyske medieteoretikern K. i Sthlm, inbjuden av institutionen för litteraturvetenskap vid SU. Enligt en deltagare vid föreläsningen var det hela "fullkomligt obegripligt, inte minst för att K. själv tycktes växla fritt mellan engelska, tyska och grekiska." När
more » ... a." När institutionens presentatör N. senare efterlyste frågor och synpunkter var det fullkomligt tyst i salen. Roligare var den chockartade tystnad som uppstod efter att K. dristat sig till ett bögskämt. Det hela rörde binära oppositioner och ettor och nollor, och K. stack plötsligt och tämligen omotiverat in en kommentar som antydde att det ju inte var svårt att förstå varför just Foucault hade svårt för sådana par. Det hela illustrerades av en obscen gest, där K. stötte två pekfingrar ("ettor") mot varandra. N blev högröd. lambda nordica 4/2012
doi:10.34041/ln.v17.649 fatcat:uruj67o455fodfyzl4oyjlg43i