PREJUDICIUL VIITOR, PROFITUL RATAT ȘI PIERDEREA UNEI ȘANSE – ELEMENTE ALE PREJUDICIULUI REPARABIL ÎN CAZUL NEEXECUTĂRII OBLIGAȚIEI CONTRACTUALE

Aurel BĂIEȘU
2020 Zenodo  
Realizarea principiului reparării integrale a prejudiciului suportat în rezultatul neexecutării obligației contractuale pre­supune compensarea prejudiciului în totalitatea elementelor din care acesta este compus, inclusiv prejudiciul viitor, profitul ratat și pierderea unei șanse. Elementele ce constituie obiect al prezentului studiu pot fi reunite sub o categorie generică – prejudiciu potențial – și se caracterizează prin aceea că sunt influențate într-o măsură mai mare sau mai mică de
more » ... mai mică de factorul aleatoriu, care afectează certitudinea producerii, dar mai ales a întinderii potențialului prejudiciu. Acest fapt face dificilă cuantificarea exactă a elementelor vizate ale prejudiciului și, respectiv, îngreunează sarcina judecătorului de a stabili despăgubirea adecvată a victimei neexecutării obligației contractuale.
doi:10.5281/zenodo.4011817 fatcat:y6id3yldf5elrbrwrjon6ome7u