In Memoriam: Vladimir Aleksandrovich Smirnov 1931–1996

V. L. Vasyukov
1996 Bulletin of Symbolic Logic  
doi:10.1017/s1079898600007885 fatcat:j2rlfbzo4bbmbkymv2zmsygqhq