Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi

Melik BÜLBÜL
2018 Kastamonu Eğitim Dergisi  
Öz Metinsel anlamın çözümlenmesi, okur ve onun yaşadığı dönem için sorunsal yanını her zaman korumuş bir olgudur. Söz sanatları ile donatılmış yazınsal metinlerin anlam aralıklarının yorumlanması söz konusu olunca, bu sorunsal olgu daha karmaşık bir hal almaktadır. Yazınsal metinlerin felsefe metinleri ile de düşünce yakınlıkları oldukları bilinmektedir. Bu nedenle, sanatlı öğelerle kurgulanmış metinler ile düşünce duvarlarının sınırları zorlayan felsefe metinlerini yorumlamak ortak yaklaşımlar
more » ... k ortak yaklaşımlar ve tutumlar gerektirebilir. Yazınsal metinlerin anlam örüntüsünü çözümlemek bir anlamda, okur, dönem algısı, metnin anlam halkalarının yoruma açık olduğu gerçeğine bağlıdır. Bu kök anlamın yerinden oynayacağı kaygısını düşündürse de, aslında metnin her dönem yeniden yorumlanarak, yeniden değerlenmesi anlamını taşır. Biz bu çalışmada, Yazınsal metinlerin gen haritasını ortaya koyarak, onun hangi okur tarafından hangi gerekçelerle ve hangi koşullarda yorumlanabileceğinin ölçütlerini ortay koymaya çalıştık. Abstract The analysis of intertextual meaning is a phenomenon that has always preserved its problematic side for reader and for the period . When the interpretation of the meaning of literary texts equipped with rhetorics is concerned, this problematic phenomenon becomes more complicated. Literary texts are known to have thinking proximity with philosophical texts. Therefore, the interpretation of fictionalized texts with artistic units and philosophical texts pushing the boundaries of thinking walls may require common approaches and attitudes. To analyze the meaning patterns of literary texts, in a sense, depends on the fact that reader, term perception and meaning links of the text are open to interpretation. Although, this forces to think that root meaning will change, it, in actually, means the revaluation of the text by being reinterpreted in each period. In this study, we tried to reveal the gene map of literary texts and the criteria that it will be able to interpreted by which reader, in what reasons and under what conditions. Anahtar Kelimeler yazınsal metin, nitelikli okur, dönem algısı, yorum, anlam
doi:10.24106/kefdergi.2163 fatcat:dkrfczcbtfa5pf65dxr5w7pd3a