Daňová harmonizace – možná cesta z krize?

Lenka Janíčková
2012 Český finanční a účetní časopis  
Předložený příspěvek se zabývá daňovou harmonizací v Evropské unii v kontextuekonomické krize. Cílem je vyhodnotit vývoj daní, přičemž největší důraz bude kladen naharmonizační tendence, a to zejména na dva typy nepřímých daní – DPH a spotřební daň – ajeden typ přímé daně – korporátní daň. V rámci příspěvku jsou sumarizována základnívýchodiska harmonizačního procesu a jsou představeny nejvýznamnější právní předpisy,které se dané oblasti dotýkají. Závěr příspěvku ukazuje, že harmonizace těchto
more » ... ní může býtrozdělena do dvou základních skupin. Poměrně úspěšnou je oblast nepřímých daní, kde byladřívější daň z obratu nahrazena daní z přidané hodnoty, kromě toho členské země EU dosáhlyshody v otázce, které typy spotřebních daní mají být využívány. Na druhé straně je oblastpřímých daní značně citlivou otázkou a řada iniciativ ze strany Evropské komise bylazamítnuta v důsledku odlišných národních zájmů. Během ekonomické krize se znovu objevilapotřeba obnovit jednání dotýkající se daňové harmonizace, zejména pak ve formě dalšíkoordinace vybraných typů daní.
doi:10.18267/j.cfuc.303 fatcat:qapidsts4nclraxkr5chu3lqye