Key to the species of Phaennidae Onchocalanus occurring in the China Seas

Chang-tai Shih, Qing-Chao Chen, Yang-Chi Lan, Shih-Hui Hsiao, Chi-Yu Weng
2022 Journal of Marine Science and Technology  
doi:10.51400/2709-6998.2652 fatcat:mfurqdwipnbifjmxguiaurujka