Yeraltı Algılayıcı Ağlarda Kayıpsız Veri İletimi için Sezme tabanlı Ortam Erişim Tekniğinin Başarım Analizi

Muhammed Enes BAYRAKDAR
2019 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Öz Kablosuz yeraltı algılayıcı ağlarda temel olarak iki farklı haberleşme ortamı vardır. Bunlardan birincisi; algılayıcı düğümlerin toprak altında gömülü olduğu katı ortamdır ve toprak altından yerüstüne kablosuz olarak veri iletimi yapılmaktadır. İkincisi ise; tünel, mağara vb. yeraltında bulunan boşluklu ortamdır ve yeraltından yerüstüne kısmen katı ortamdan etkilenerek kablosuz veri iletimi yapılmaktadır. İletişim kalitesi, iki ortamda da toprağın nemli olmasından büyük oranda
more » ... anda etkilenmektedir. Kablosuz yeraltı algılayıcı düğümlerin, erişilmesi zor noktalara yerleştirilmesi enerji verimli çalışmalarını zorunlu hale getirmektedir. Bu makale çalışmasında, enerji kısıtlı yeraltı algılayıcı ağlarda kayıpsız veri iletimi için sezme tabanlı CSMA (Carrier Sense Multiple Access -Taşıyıcı Sezmeli Çoklu Erişim) ortam erişim tekniğinin başarım analizi gerçekleştirilmiştir. Düğümlerin enerji verimli olarak kayıpsız veri iletimi yapabilmeleri için, CSMA tekniğinin çarpışmadan kaçınma özelliği ön plana çıkarılmıştır. Matematiksel olarak analitik modeli elde edilen kablosuz yeraltı algılayıcı ağ yapısının benzetimi Riverbed yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Algılayıcı ağ yapısının performansını analiz etmek için, gecikme ve iş çıkarma oranı parametreleri ele alınmıştır. Başarım analizi sonuçları incelendiğinde; yeraltı algılayıcı ağlarda enerji tüketimi makul seviyede tutularak, ortalama gecikme ve maksimum iş çıkarma oranı elde edilebildiği gözler önüne serilmiştir. Abstract There are basically two different communication environments in wireless underground sensor networks. The first of these; where the sensor nodes are buried under the ground and wirelessly transmit data from the underground to the aboveground that is a solid medium. The second is; underground environment such as tunnel, cave etc. and it is transmitted from underground to the aboveground through partially solid medium. The quality of communication is greatly influenced by the humidity of the soil in both environments. The placement of wireless underground sensor nodes at hard-to-reach points makes energy efficiency mandatory. In this paper, performance analysis of the detection-based CSMA medium access technique for lossless data transmission in energy-restricted underground sensor networks was performed. The CSMA technique's ability to avoid collision is highlighted in order for the nodes to transmit energy-efficient lossless data. After obtaining mathematical model analytically, the simulation of the wireless underground sensor network structure was performed using the Riverbed software. To analyze the performance of the sensor network, the delay and throughput parameters are investigated. When the performance analysis results are examined; keeping the energy consumption at a reasonable level, the average delay and maximum throughput can be achieved in the underground sensor networks.
doi:10.18185/erzifbed.545497 fatcat:4h7dlkpndndqhlpyb5mle4xnoy