Investigation of Rotavirus and Norovirus Frequency in Patients With Acute Diarrhea
Akut İshali Olan Hastalarda Rotavirüs ve Norovirüs Sıklığının Araştırılması

Ayşe Arslan, Candan Çiçek, Serap Aksoylar, Eylem Ulaş Saz, Meltem Işıkgöz Taşbakan
2019 Flora Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi  
Giriş: Bu çalışmada, yaklaşık bir yıllık süreçte bir üniversite hastanesine akut ishal şikayetiyle ayaktan başvuran veya akut gastroenterit ön tanısıyla hastanede yatarak izlenen hastalardaki rotavirüs ve norovirüs sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.
doi:10.5578/flora.67708 fatcat:bhv3z76r5nbuvp5hfajljzwdnq