A CLINICAL CASE OF VENOUS THROMBOEMBOLISM

V. K. Tashchuk, G. I. Hrebtiy, O. M. Peresunko, R. S. Hmara, N. V. Shkvarkovska, O. V. Malinevska-Biliichuk
2019 Clinical & experimental pathology  
doi:10.24061/1727-4338.xviii.3.69.2019.20 fatcat:c26ygq42wvaannozsa6cihkeya