Onvoorspelbaarheid moet je plannen: Architect en stedenbouwkundige Floris Alkemade over de ontwikkeling van Almere

Gozewijn Bergenhenegouwen, Casper Stelling
2002 Agora  
Almere is een stad die de wet van de remmende voorsprong mist. Ruimte is er volop, zowel in fysieke als in culturele zin. Vullen postmodern iteiten het vacuüm, of zijn er tekenen dat er gewerkt wordt aan een stad in de moderne zin des woords? Prognoses geven aan dat de stad in de Flevopolder de vierde of vijfde stad van Nederland gaat worden. Het Office for Metropolitan Architecture (OMA) ontwierp een plan voor het nieuwe stadshart van deze groeier in het stedelijke veld. Een gesprek met de
more » ... gesprek met de projectdirec teur van OMA, Floris Alkemade. GOZEWIJN BERGENHEN EGOUWEN EN CASPER STELLING Het Office for Metropolitan Architecture (OMA) is verantwoorde lijk voor de ontwikkeling van het nieuwe stadscentrum van Almere. Is er bij OMA sprake van een visie of program van waaruit gewerkt wordt?
doi:10.21825/agora.v18i4.8561 fatcat:cwmtrhbnqvcaxlurudqjkbusrq