Innovative marketing tools of the hotel industry

O. S Listrova, O. O Matviienko, T. V Solomyna
2020 Economic Bulletin of the National Mining University  
0000-0002-7331-8293, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Методологія дослідження. Науковий інструментарій, відібраний для дослідження, включає метод абстракції -при визначенні сутності категорії «інноваційний маркетинг», системний аналіз, ретроспективний аналіз, стандартні методи маркетингових дослідженьпри здійсненні аналізу практики інноваційного маркетингу готельного господарства, методи критичного аналізу для переосмислення
more » ... комплексу маркетингу гостинності. Результати. Стаття присвячена вивченню інструментів інноваційного маркетингу і застосуванню їх в готельному господарстві. Доведено актуальність і важливість створення інноваційного комплексу маркетингу готелю з акцентом на застосування сенсорного маркетингу. Розглянуто один з елементів комплексу маркетингу готелю -«фізичний доказ послуги». При розгляді інноваційного комплексу готельного маркетингу узагальнено позитивний досвід і систематизовано практичні приклади кращих світових готелів. Висновки зроблено на підставі аналізу практики застосування інноваційних рішень впливу на органи чуття клієнтів задля створення «фізичного доказу послуги» в сучасних умовах перманентного зростання конкуренції на ринку готельного бізнесу, модернізації існуючих і появі нових споживчих трендів, швидкій динаміці і пертурбації запитів та вподобань клієнтів. Новизна. Запропоновано практичний інноваційний маркетинговий інструментарій управління діяльністю суб'єктів готельного господарства із використанням інструментів сенсорного маркетингу у співвідношенні його з чуттєвою сферою людини. У статті представлено підхід «сім чуттєвих нот гостинності», суть якого полягає у впливі на такі відчуття клієнтів, як «зір», «слух», «запах», «смак», «дотик», «інтуїція», «враження» з метою створення «фізичного доказу послуги». Практична значущість. Наведений систематизований комплекс інструментів практичного застосування сенсорного маркетингу дозволить суб'єктам готельного бізнесу бути конкурентоспроможними і збільшувати дохід своєї діяльності. Результати дослідження мають практичну значущість для фахівців з маркетингу в сфері гостинності, які працюють над створенням ефективного маркетингового комплексу, що дасть змогу охопити клієнтів різних типів з різними уподобаннями та пріоритетами. Ключові слова: сфера гостинності, готельне господарство, інноваційний комплекс маркетингу готелів, фізичний доказ послуги, чуттєві ноти гостинності, сенсорний маркетинг, аромамаркетинг, бутик-готель, маркетинг досвіду клієнтів, маркетинг розширеної реальності. Постановка проблеми. Інноваційний маркетинг в даний час грає важливу роль на ринку туристичних послуг і розглядається як найважливіший напрям у розвитку готельно-го господарства. Сфера гостинності у світі розвивається неухильно. Активно впроваджуються інновації у даній галузі економіки, що спрямовані не тільки на залучення яко-
doi:10.33271/ev/70.105 fatcat:3bmfazifpjdibj5o6kswa3hhpm