Τουρισμός και μεταναστευτικές ροές. Αντίκτυπος στην τουριστική υπόσταση των νησιών του Β. Αιγαίου. Μελέτη περίπτωσης: Χίος [article]

Άγγελος Ι. Αναστασίου, University Of Thessaly, Νικόλαος Βογιαζίδης
2021
Tourism and migration flows. Impact on the tourism status of islands of the North Aegean.
doi:10.26253/heal.uth.13174 fatcat:7cxbf5g2v5fptjaraf7rtymrg4