Effects of local microwave diathermy and interference current in patients with peritendinitis of the glenohumeral joint - review

Liliya Panayotova, Tsvetomir Yankov
2020 Varnenski medicinski forum  
Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет -Варна Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ "Св. Марина" -Варна Ключови думи: перитендинит на гленохумерална става, микровълнова терапия, удърновълнова терапия, интерферентен ток
doi:10.14748/vmf.v9i2.7127 fatcat:lxbeju374bb7nozajgsxibwoyy