Die Ballade und die Zensur im Illyrismus und im Biedermeier

Zaneta Sambunjak
2017 Croatica et Slavica Iadertina  
Bidermajer i ilirizam književni su pravci nastali u prilikama koje je stvorila cenzura i apsolutistička redarstvena vlast uopće. Polazeći od te činjenice u nekim smo djelima ilirizma i bidermajera ustanovili postojanje usporedivih elemenata. Međutim, vrhunac povezanosti ovih dviju književnosti pokazao se u teško prepoznatljivoj kritici tadanje vlasti i cenzure koja se skrivala u antologijskim pjesmama iz obiju književnosti. Dapače, najbolji pjesnik bidermajera, Nikolaus Lenau, u baladi "Die
more » ... " progovara alegorijski istodobno i o Slavenima i o cenzuri. U tome ga slijede Stanko Vraz i Ljudevit Vukotinović svojim antologijskim baladama.
doi:10.15291/csi.303 fatcat:t3aeyxetx5fxplmrujruhxmxfa