Έλεγχος υφιστάμενης διώροφης κατοικίας με ΚΑΝΕΠΕ . Διερεύνηση της δυνατότητας προσθήκης ενός πλήρους ορόφου. Αποκατάσταση βλαβών από πυρκαγιά στο Ισόγειο. Οικονομοτεχνική ανάλυση [article]

Μιχαήλ Γερωνυμάκης, University Of West Attica, Αντώνιος Κυριαζόπουλος
2021
Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη μιας πραγματικής κατασκευής όπου μελλοντικά θα γίνει πραγματική προσθήκη ενός πλήρους ορόφου .Θα γίνουν τμηματικά κάποιες επεμβάσεις ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την στατική επίλυση .Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή από τοις απαιτούμενες ενέργειες και τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε μία κατασκευή, αλλά και της τακτικής που εφαρμόζεται σε μία κατασκευή η οποίαέχει υποστεί πυρκαγιά ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορεί
more » ... να γίνει. Στην συνέχεια γίνεται σύγκριση των λόγων ανεπάρκειας που προέκυψαν για τα δομικά στοιχεία με την μέθοδο PUSHOVER αλλά και με την ελαστική μέθοδο χρονοιστορίας και στην συνέχεια η μέθοδος όπου έγινε η επίλυση ήταν η PUSHOVER λόγω της καλής ΣΑΔ όπου είχαμε σε αυτή τη κατασκευή . Έγιναν δύο διαφορετικές επίλυσης και στο τέλος επιλέχθηκε η οικονομικότερη σε κόστος αλλά και χρόνο .
doi:10.26265/polynoe-518 fatcat:lobzmm62lfdutexpamxsc7vrom