Viticulture and winemaking industry of Ukraine as a promising trend of agribusiness
Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу

Viktoriia Boiko, Nataliia Avercheva, Liudmyla Boiko
2019 Ekonomika APK  
В.О. БОЙКО, кандидат економічних наук Н.О. АВЕРЧЕВА, кандидат економічних наук, доцент Л.О. БОЙКО, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Виноградарсько-виноробна галузь Україниперспективний напрям агробізнесу Мета статті -на основі дослідження сучасного стану виноградарсько-виноробної галузі України визначити основні напрями та перспективи її ефективного розвитку. Методика дослідження. У процесі дослідження застосовано такі методи: абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення
more » ... ень та обґрунтування висновків); розрахунково-конструктивний та порівняння (для аналізу сучасного стану розвитку виробництва та економічної оцінки потенціалу виноградарсько-виноробного підкомплексу); статистико-економічні (для дослідження динаміки і структури виробництва винограду і винопродуктів). Результати дослідження. Визначено основні складові потенціалу виноградарсько-виноробної галузі України. Досліджено сучасний стан її розвитку та окреслено проблеми, які потребують першочергового вирішення. Проведено аналіз динаміки і структури виноградних насаджень, обсягів виробництва винограду за регіонами. На основі показників динаміки виробництва і споживання вина в Україні обґрунтовано висновки про низький рівень попиту і культури споживання вина населенням. Визначено основні напрями розвитку виноградарсько-виноробної галузі країни в умовах посилення рівня конкуренції на внутрішньому ринку та інтеграційних процесів у Європі та світі. Елементи наукової новизни. На основі комплексного дослідження проблем, які стримують розвиток виноградарсько-виноробної галузі на сучасному етапі, запропоновано заходи на рівні держави, регіону та підприємств для їх вирішення. Практична значущість. Запропоновані заходи можуть бути використані у прогнозуванні розвитку галузі на регіональному і державному рівні, а також окремими суб'єктами господарювання для підвищення ефективності виробництва продукції виноградарсько-виноробної галузі. Рис.: 5. Бібліогр.: 21. Ключові слова: виноградарство; виноробство; ефективність; виробництво; споживання; конкурентоспроможність; перспективний напрям. Бойко Вікторія Олександрівна -кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, вул. Стрітенська, 23) ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-8032-5731 Аверчева Наталія Олександрівна -кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, вул. Стрітенська, 23) E-mail: avercheva2010@ukr.net ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4534-693X Бойко Людмила Олександрівна -кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, вул. Стрітенська, 23)
doi:10.32317/2221-1055.201903061 fatcat:4svejphr2vbc3hqknf46rzwj2y