Kai kurie Tarybų valdžios Lietuvoje 1918–1919 metais ekonominės politikos klausimai

A. Vengrys
1962 Ekonomika  
A. VENGRYS I LKP CK Partarchyvas (toliau -PA), f. 77, 1919, ap. 2, b. 3, I. 12. 2 Lietuvos TSR Mokslų akademija, 40 metų, Vilnius, 1958 m. , I
doi:10.15388/ekon.1962.2.14375 fatcat:ph7nk5a3azhydatupd6fsw4h4u