CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORRUPTION IN UKRAINE AND ITS PREVENTION

Valentyn Vasyliovych Kovalenko
2020 Expert Paradigm of Law and Public Administration  
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇЙ Анотація. Ефективна боротьба з корупцією вимагає наукової концепції її запобігання. Однією з головних засад такої концепції має бути розуміння корупції як соціально обумовленого явища. Запобігання корупційній злочинності потребує вивчення умов, в яких формується і реалізовується антикорупційна стратегія в Україні в сучасний період, оцінки політики держави в цьому напрямі, а також виокремлення кримінологічно
more » ... х проблем застосування конкретних механізмів такого запобігання. У нормативних актах з формування антикорупційної культури слід закріпити такі принципи: у системі «чиновник -громадянин» -додержання позиції «не брати -не давати»; дотримання політичної культури; закріплення в суспільній свідомості (моральних й етичних нормах) антикорупційної поведінки; здійснення подарунків у межах правил і норм; активне залучення суспільної уваги до корупційних проявів і фактів протидії корупції. Перезавантаження системи запобігання корупції, що триває в нормотворчій площині, потребує якнайшвидшого впровадження вже законодавчо закріплених положень у сфері правозастосування, зокрема в діяльності правоохоронних та інших державних інституцій з досвідом фінансових розслідувань З усіх проблем, пов'язаних із запобіганням корупції в Україні, найбільше шкодить державі корупційна злочинність у правоохоронних органах, зокрема тому, що збитки, яких вона завдає суспільству, неможливо виміряти загальноприйнятою статистикою. Сучасний стан розслідування кримінальних правопорушень та адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення свідчить про те, що через низьку якість наданих судам матеріалів кінцеві рішення у цих справах не завжди приймаються своєчасно. Ключові слова: корупція, корупційне правопорушення, корупційний злочин, корупційна злочинність, кримінологічна характеристика, запобігання корупційній злочинності, антикорупційна стратегія.
doi:10.32689/2617-9660-2020-3(9)206-215 fatcat:dtjbnad275egfj7e2fzke5ed2u