Islam and the Ahmadiyya Jama'at, History, Belief, Practice Simon Ross Valentine London: Hurst Publishers, 2008, 263 sayfa. ISBN 1850659168

Halide Rumeysa KÜÇÜKÖNER
2021 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)  
tice adlı eseri değerlendirilmiştir. Eser Ahmedîlerle ilgili yapılan az sayıdaki akademik çalışmadan biri olması yönüyle oldukça değerlidir. Çalışma Ahmedîliği erken dönemden günümüze kadar konu etmektedir. Ancak çalışmanın konusunun bu denli geniş olması eserin Ahmedîlik ile ilgili detay vermeyen "genel bir çalışma" özelliği taşımasına neden olmuştur. Ayrıca Valentine'in "sosyolog" kimliğiyle Ahmedîliği araştırması, eserin her yerinde kendisini hissettirmiştir. Zira Ahmedîliğin teorik
more » ... ni dahi erişim imkânının zor olmadığı eserler üzerinden değil de Ahmedîlerle ilgili bireysel tecrübelerine dayanarak vermiştir. Bu durum da eserdeki bilgilerin oldukça subjektif verilere dayanmasına ve eserin en önemli sınırlılıklarından birisini oluşturmasına neden olmuştur. Bu çalışmada da, on bir bölümden oluşan Islam and the Ahmadiyya Jama'at, History, Belief, Practice adlı kitabın her bölümü ayrı olarak ele alınmış, en sonunda ise çalışmanın teknik açıdan bazı değerlendirmeleri yapılmıştır.
doi:10.26791/sarkiat.1035081 fatcat:ch4imy3parhipayyfzlcf2j7ve