Cognitive functions in bipolar manic and remitted episodes: a longitudinal study

Naksidil Yazihan, Ali Doruk, Adem Balikci, Murat Erdem
2015 Journal of Mood Disorders  
Amaç: İki uçlu bozukluğu olan hastaların bilişsel işlevlerinde yaygın yetersizlikler görülmektedir. Ancak, bu yetersizliklerin hastalık dönemleri ile ilişkisi tam olarak açıklanmamıştır. Biz bu çalışmada, bir izlem çalışması temelinde hastaların manik ve iyileşme dönemlerindeki bilişsel işlevlerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya 9 erkek hasta (ortalama 23.3 yaşında) alındı. İki uçlu bozukluk tanısı DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme, Klinik Versiyon
more » ... ) ile kondu. Manik dönemde ve en az 3 aylık iyileşme dönemi sonrasında bilişsel işlevler değerlendirildi. İyileşme dönemi için Hamilton Depresyon Ölçeğinden 8 ve altında, Young Mani Ölçeğinden 6 ve altında puan alması şartı arandı. Dikkat, bellek ve öğrenme işlevlerini içeren bilişsel işlevler Stroop Test (ST), İşaretleme Testi (İT), Sayı Dizileri Öğrenme Testi (SDÖT) ve İşitsel Sözel Öğrenme Testleri (İSÖT) ile değerlendirildi. Bulgular: Hastaların manik dönemdeki ST 1, 2 ve 5. kart süre puanları ve İT düzensiz şekiller alt bölüm süre puanları iyileşme dönemine göre daha uzun, SDÖT puanları ise daha küçük bulundu. Sonuç: Bu sonuçlar iyileşme dönemi ile karşılaştırıldığında manik dönemde dikkat, bellek ve öğrenme işlevlerinde yetersizliklerin olduğunu göstermektedir. Gelecek çalışmalar ilaç kullanımı kontrol altına alınarak daha geniş örneklemde yapılmalıdır. Anahtar sözcükler: iki uçlu bozukluk, iyileşme, mani, bilişsel işlevler Journal of Mood Disorders 2015;5(2):62-8 ABS TRACT: Cognitive functions in bipolar manic and remitted episodes: a longitudinal study Objective: Patients with bipolar disorder often suffer from persistent cognitive impairments. However, it is not described fully that these impairments are associated with episodes of the disorder. We aimed to study cognitive functions in same bipolar patients during their manic episodes and remission periods Method: Nine (9) male patients were recruited in this study. The mean age of the patients was 23.3. Bipolar disorder was diagnosed with Structured Clinical Interview for DSM-IV Clinical Version (SCID-I). Cognitive functions were evaluated during patients' manic episodes and when they were in remission at least 3 months. Patients with a score of Hamilton Depression Scale ≤8 and the patients with a score of Young Mania Scale ≤6 were evaluated as in remission. Cognitive functions of the patients' were measured by Serial Digit Learning Test (SDLT), Auditory Verbal Learning Test (AVLT), Cancellation Test (CT) and Stroop Test (ST). Results: In patients with manic episode, duration scores of stroop test (1 st , 2 nd and 5 th cards) and CT random figures were longer than in remission. The SDLT scores of manic patients were lower than patients in remission. Conclusion: These results show that there are impairments in attention, memory and learning functions during manic episode when compared with remission. Future studies should be designed with larger samples, which control the drug use.
doi:10.5455/jmood.20150418031101 fatcat:s6lygkwnffgbhpztbfoswxfkaq