ШИРОКОСМУГОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ НА ЧАСТКОВО ЗАПОВНЕНОМУ ДІЕЛЕКТРИКОМ ПРЯМОКУТНОМУ ХВИЛЕВОДІ

Почерняєв В.М., Сивкова Н.М.
2021
В роботі досліджується широкосмуговий перемикач для техніки НВЧ, антенно-фідерні тракти яких реалізовані на частково заповненому діелектриком прямокутному хвилеводі (ЧЗДПХ). Сучасні засоби зв'язку НВЧ діапазону можуть працювати на передачу по двох незалежних антенних каналах, в кожен з яких включений свій передавач НВЧ. Передбачається також робота одного передавача НВЧ на дві антени. Передача сигналів великої потужності вимагає реалізації пристроїв на ЧЗДПХ для таких антенно-фідерних трактів.
more » ... тивний елемент являє собою відкриту нелінійну структуру (ВНС), включену в діелектричну пластину, розташовану в прямокутному хвилеводі. Електродинамічна задача вирішується методом власних функцій. У роботі знайдено коефіцієнт передачі Т11 і побудовані графіки залежності електричної довжини відрізка хвилеводу з ВНС від величини реактивної провідності індуктивного шлейфу при фіксованих реактивних провідностях ВНС. Результати роботи можуть бути використані при розробці широкосмугових перемикачів для мобільних цифрових комбінованих тропосферно-радіорелейних станцій з просторово-рознесеною передачею, антенно-фідерні тракти яких реалізуються на ЧЗДПХ.
doi:10.24412/9215-0365-2021-60-1-49-52 fatcat:rntvoimocfggbgdkapeuhu3hpu