Uzay Turizmine İlişkin Uluslararası Turizm Karikatürlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi

Makbule Civelek
2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Uzaya ulaşabilmek, farklı gezegenlerde hayat kurmak, gezegenler arasında seyahat edebilmek, Ay'a gitmek geçmişten günümüze kadar insanların hayalini kurduğu bir olgudur. Bu olgu doğrultusunda şekillenen turizm türü uzay turizmidir. Uzay turizmi, uzay turisti olarak adlandırılan turistik tüketicilerin temel uzay gözlemlerinden uzay eğitimlerine, sıfır yer çekimi ortamından uzay uçuşlarına kadar geniş bir faaliyet alanı sunmaktadır. Bu araştırmanın amacı geleceğin trendlerinden biri olacağı
more » ... den biri olacağı düşünülen uzay turizmine ilişkin yaklaşımların tespit edilmesi ve genellenebilmesidir. Kişilerin uzay turizmini, uzay otellerini nasıl yorumladığı, uzayda yapılabilecek faaliyetlere ilişkin görüşlerinin ne yönde olduğu gibi çıkarımlar araştırmanın temel sorunudur. Araştırma yöntemi olarak göstergebilimsel analizlerden yararlanılmıştır. Saussure ve Barthes modellemelerine dayalı bir analiz yaklaşımının esas alındığı araştırmada Sekizinci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması Albümünde yer alan uzay turizmi karikatürleri örnekleme olarak belirlenmiştir. Alanyazın incelendiğinde uzay turizmi ve göstergebilim etkileşimini ele alan araştırmalar olmadığından yorumsayıcı bakış açısıyla bu boşluğun doldurulması hedeflenmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar derlendiğinde yarışmaya katılan kişilerin uzay turizmi ile klasik turizm türleri arasında bir bağlantı kurmaya çalıştıkları, klasik turizm türlerinin değerini kaybedeceği ve uzay turizminin yaygın hale geleceği yönündedir. Uzay otelleri daha çok lüksü ve konforu çağrıştırarak çizilmiştir. Uzay ulaşımı için çizilen karikatürlerin ana teması ise uzay yolculuğunun sıradan bir olgu olacağı şeklindedir. Abstract Reaching to space, starting a life on other planets, travelling between planets, going to the moon, are phenomena people dream about from the past to the recent day. The type of tourism shaped by thisphenomenon is space tourism. Space tourism offers a wide range of activities ranging from basic space observations to space trainings, from zero gravity to space flight for the touristic consumers called space tourists. The aim of this study is to identify and generalize the approaches related to space tourism, which is thought to be one of the future trends. Inferences, such as how people interpret space tourism and space hotels, and how they think about activities that can be done in space, is the main problem of the research. In this context, semiological analyses were used as a research method. In the study, which is the starting point of Saussure and Barthes' modellings, space tourism caricatures in the 8th International Tourism Caricature Competition Album, are determined as the sampling. Because of the lack of studies that discuss the interaction of space tourism and semiology in the literature, filling this gap with an interpretive perspective is needed. When the results obtained from the study were compiled, it was observed that the participants of the competition tried to establish a connection between space tourism and classical tourism types. Another result of the study is in the line with classical tourism types losing 1 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Turizm Fakültesi, makbule.civelek@beun.edu.tr. A Semiological Analysis Of Space Tourism Related International Tourism Caricatures Afyon Kocatepe Üniversitesi 961 their value and space tourism becoming more widespread. Space hotels are mostly drawn by evoking luxury and comfort. The main theme of the caricatures drawn for space transportation is that space travel will be an ordinary phenomenon.
doi:10.32709/akusosbil.551708 fatcat:yimidb5ebfc7hfn6o2k4fcxkvq