De opkomst van subnationale actoren binnen de Europese Unie

Virginie Mamadouh
2001 Agora  
De opkomst van subnationale actoren binnen de Europese Unie Veel te vaak wordt de Europese Unie (EU) als een samenwerkingsverband tussen staten gezien. Maar politieke integratie is meer dan dat. Er wordt een supranationale bestuurslaag gecreeerd. Dit is niet alleen een extra etage op het huis van Thorbecke, het brengt ook grondige wijzigingen met zich mee voor de verhoudingen tussen de bestaande bestuurslagen. In dit artikel wordt betoogd dat de verhoudingen tussen EU, staten en lagere
more » ... en lagere overheden zich zo ontwikkelen dat het denken in soevereine staten, waarbij een strikte scheiding wordt verondersteld tussen een binnenlandse hierarchie van bestuurslagen en internationale samenwerkingsverbanden, verouderd is.
doi:10.21825/agora.v17i1.9142 fatcat:3a3kjnjzwbd3dojstqfa6hsax4