RUSÇANIN KELİME HAZNESİNİN ÖĞRETİMİNDE SEMASYOLOJİK VE ONOMASYOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Leyla Çiğdem DALKILIÇ
2021 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Yabancı dil eğitiminde öğrencinin dile olan hâkimiyeti, dili kullanmadaki başarısı, sözcük dağarcığını doğru ve etkili kullanması ile doğrudan bağlantılıdır. Bununla birlikte, eğitmen tarafından kelimelerin doğru bir biçimde anlatılması ve aktarılabilmesi de öğrencilerin öğrenme süreçlerini etkilemektedir. Rus dilinin kelime haznesi Türkçeye oranla hem daha fazladır, hem de çok anlamlı ve eş anlamlı kelimelerin sayısal olarak yoğun olduğu bir dildir. Tıpkı gramer kategorilerinde ve diğer
more » ... ının öğretilmesinde olduğu gibi, dilin sözcüklerinin öğretilmesinde de zorluklar yaşanmaktadır. Bu çalışmada Rusçanın kelime öğretimi sırasında ortaya çıkan zorluklar, çok anlamlılık ve eş anlamlılık kavramları çerçevesinde örnek incelemeleri ile ele alınmaktadır. Bununla birlikte bu kelimelerin anlamlarının öğretilmesinde izlenmesi önerilen anlambilimin anlam inceleme alanlarından olan semasyolojik ve onomasyolojik yaklaşımlardan da söz edilmektedir. Bu çalışmada amaç, kelime öğretimi sırasında sadece kelimelerin birincil anlamlarının verilmesinin yeterli olmadığını göstermek, anlamdan şekle ve şekilden anlama yaklaşımların özellikle çok anlamlı ve eş anlamlı kelimelerin öğretilmesinde nasıl kullanılabileceğini göstererek farkındalık yaratmaktır. Öz Makale Bilgisi Giriş Bir dilin eğitimi sürecinde dilin kelime haznesinin öğretilmesi, öğrencinin dili öğrenebilmesi için gerekli olmasının yanı sıra, konuşma, dinleme, anlama ve yazma becerileri ile doğrudan ilintili olduğundan dil bilgisini geliştirmesi için önemli bir konudur. Bu bakımdan kelime bilgisi, dili kullanma berecileri üzerine doğrudan etki etmesi sebebiyle de iletişimin temelini oluşturmaktadır. Dildeki kelimelerin hem yapısal hem anlamsal hem işlevsel hem de sözdizimi açısından özelliklerini bilmeyen bir öğrenci, kelimelerin nerede ve nasıl kullanması gerektiğini bilemeyeceği gibi, dili kullanımı esnasında sık sık hatalar yapabilmektedir. Dilin sözlü ve yazılı olarak iki
doi:10.33171/dtcfjournal.2021.61.1.11 fatcat:m5o53duexfcenodunewfw3hg4e