Η στρατιωτική δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 ως τομή για τα ελληνικά ΜΜΕ

Μανώλης Χαιρετάκης
2017 Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης  
Η πορεία προς την ανάδυση της τηλεόρασης ως μαζικού MME και η σταδιακή αποδυνάμωσα των έντυπων μέσων ενημέρωσης και κυρίως των εφημερίδων, η οποία και θα εκδηλωθεί εντονότερα και με μη αναστρέψιμο τρόπο αρκετά χρόνια αργότερα, αλλά και η πρώτη/αρχική εμφάνιση και η μετέπειτα εξάπλωσα της κοινωνίας της κατανάλωσης και της διαφήμισης ήταν -εκτός από τη ριζική μεταβολιή του έως τότε επικρατούντος πολίτικου πλαισίου- οι σημαντικότερες ίσως από τις επιπτώσεις της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Αυτά,
more » ... σε συνδυασμό με τη θεμελίωσα της έμφασης στο χρήμα και την ανάδυση της πολιτισμικής ευτέλειας, αποτέλεσαν την τομή εκείνη που κληροδότησε η στρατιωτική δικτατορία, σφραγίζοντας σε όχι ασήμαντο βαθμό τα χρόνια που ακολούθησαν ως τις ημέρες μας.
doi:10.12681/hpsa.14494 fatcat:jiese3nldrbyvaayglajrr3w3e