THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ GIAO THÔNG ĐỐI VỚI BÀI TOÁN LWR KHÔNG THUẦN NHẤT VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN HỖN HỢP

Nguyễn Đình Dũng
2021 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  
Trong những thập kỷ gần đây, ngành giao thông đô thị của mỗi quốc gia đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trước sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông đường bộ. Vì vậy, phát triển hệ thống giao thông bền vững là yêu cầu cấp thiết được đặt ra, trong đó thúc đẩy sự phát triển hệ thống giao thông thông minh là mục tiêu cần đạt được nhằm giảm thiểu sự ùn tắc và nâng cao chất lượng phục vụ của lĩnh vực giao thông đường bộ. Bài toán về việc xác định mật độ giao thông đóng vai
more » ... ò là một trong những nhân tố chính đối với hệ thống giao thông thông minh với mục tiêu là dự báo sự ùn tắc cho mỗi tuyến đường. Bài toán này đặt ra yêu cầu nghiên cứu sự dịch chuyển của các phương tiện trên một đoạn đường được xác định bởi điểm đầu và điểm cuối, mô hình toán học của bài toán mô tả luồng giao thông thông qua mối quan hệ giữa lưu lượng, mật độ và vận tốc trung bình của phương tiện giao thông. Dựa trên định luật bảo toàn luồng, bài toán thực tiễn dẫn về bài toán đối với phương trình đạo hàm riêng cấp một dạng hyperbolic. Trong bài báo này, chúng tôi xét tới bài toán đối với phương trình LWR không thuần nhất với điều kiện biên hỗn hợp và xây dựng thuật toán tìm nghiệm xấp xỉ cho bài toán.
doi:10.34238/tnu-jst.5050 fatcat:wp6dslj4qjawpl52i3kes55tsq