Deneysel Sepsis Modelinde Oksidan-Antioksidan Sistem ve Akciğer Histopatolojisi Üzerine Oktreotid'in Doza Bağımlı Etkileri Dose-Dependent Effects of Octreotide on Oxidant-Antioxidant Status and Lung Histopathology During Experimental Sepsis

Araştırma Özet, Abdüsselam Seydanoğlu, Mehmet Gül, Sami Erdem, Başer Cander, Murat Ayan, Hatice Toy, Metin Bircan, Girişgin Sadık, Bölüm
unpublished
SELÇUK ÜNİV. TIP DERGİSİ Selçuk Üniv. Tıp Derg 2010;26(3):90-94
fatcat:5gmhxpnvubcdbgohilshbmgqwu