Kahramanmaraş'ta Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Evi: Çiftarslan Evi

Paköz PAKÖZ
2020 Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Yaşam Dergisi  
Öz Bu çalışmada, Kahramanmaraş şehir merkezinde bulunan ve sahip olduğu tarihi ve mimari özellikleri ile korunması gerekli bir yapı olan Çiftarslan Evi'nin incelenerek, evle ilgili bilgilerin belgelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için çeşitli kaynaklara başvurulmuş ve yapı yerinde incelenmiştir. Yapılan literatür araştırmasında; Çiftarslan Evi ile ilgili bilimsel bir çalışmaya rastlanılmamıştır ancak Maraş Evleri'nin genel özellikleri ile ilgili yapılmış çalışmalar mevcuttur. Çiftarslan Evi ile
more » ... tarslan Evi ile ilgili tarihsel ve mimari bilgiler için; Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü arşivinden yapının tescil fişine ve Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan eve ait rölöve çizimlerine ulaşılmıştır. Ayrıca yerinde incelenen Çiftarslan Evi'nin iç mekânları gezilerek güncel fotoğrafları çekilmiş ve ev sahibi ile görüşülerek evle ilgili bazı tarihsel bilgiler edinilmiştir. Bu bilgiler sonucunda Çiftarslan Evi'nin sahip olduğu özgün mimari özellikler yanında, son yüzyıl içinde değişen toplumsal yaşamdan izler barındırması ve Erken Cumhuriyet dönemi geleneksel konut mimarisi ile ilgili fikir vermesi bakımından önemli bir yapı olduğu görülmüştür. Abstract This study documents comprehensive information about the Çiftarslan House, which is located in Kahramanmaraş and must be preserved for its historical and architectural properties. To this end, the structure was examined on site in relation to various sources. An extensive literature analysis showed that, although several research studied the general characteristics of Maraş houses,no scientific research has focused on the Çiftarslan House. The main data source for the historical and architectural background of the house was the registration slips of the building obtained from the Kahramanmaraş Directorate of Museum Archive and survey drawings of the house prepared by the students of Çukurova University Department of Architecture. In addition, interior photos of the Çiftarslan House were taken, and the homeowner was interviewed to gather historical information about the house. It was concluded that Çiftaslan House is a prominent structureas it has unique architectural features, encompasses traces from the changing social life of the last century, and sheds light onto the vernacular architecture in the Early Republican Period
doi:10.26835/my.650076 fatcat:ufdb45jd4ne4bm7dnyd6jiw2ge