Determinanty vývoje české základní školy jako učící se organizace

Michaela Prášilová, Jana Vašťatková
2018 Orbis Scholae  
Abstrakt: Příspěvek se na základě dostupných empirických a teoretických zjištění zaměřuje na charakteristiku vývoje využívání zpětné vazby v českých základních školách od r. 1990. Srovnává dosavadní vývoj s konceptem školy jako učící se organizace. Jeho součástí je diskuse nad vybranými determinantami ovlivňujícími využívání zpětné vazby v práci českých základních škol. Klíčová slova: zpětná vazba, učení ze zkušenosti, učení z praxe, učící se organizace, řízení základní školy, kontrola,
more » ... í školy. Abstract: On the basis of available empirical data and theoretical fundament the article focuses on characterisation of the development of working with feedback at Czech basic schools since 1990. It compares existing development with the concept of a school as a learning organisation. Particular issues determining the use of feedback at Czech basic schools are also under discussion.
doi:10.14712/23363177.2018.249 fatcat:c74uea7ggng3dktpt6j6zhwxwq