Structural measures as an integral part of flash flood risk management

Tajan Trobec
2011 Dela  
Izvirni znanstveni članek COBISS 1.01 Izvleček Vodogradbeni protipoplavni ukrepi predstavljajo pomemben del varstva pred poplava mi. Z njimi lahko obvladujemo določen del poplavnega tveganja. Njihov osnovni namen je zmanjševanje poplavne nevarnosti na poplavnih območjih, ki si jih je prisvojil človek s svojimi najrazličnejšimi dejavnostmi. Predstavljeni so nekateri najpogostejši vodograd beni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem hudourniških poplav, njihov osnovni princip delovanja,
more » ... ne prednosti in slabosti ter vplivi na okolje. Ključne besede: hidrogeografija, hidrologija, naravne nesreče, hudourniške poplave, hudourniki, erozija, vodogradbeni protipoplavni ukrepi STRUCTURAL MEASURES AS AN INTEGRAL PART OF FLASH FLOOD RISK MANAGEMENT Abstract Structural measures play an important role in flood risk management. Their usage ena bles us to manage a certain part of flood risk. Their main purpose is to reduce flood hazard on floodprone areas that have been inhabited or used for different human activi ties. The paper presents some of most common structural measures which serve for flash flood protection, the basic principle of operating, its advantages and disadvantages, as well as their environmental impact.
doi:10.4312/dela.35.6.103-124 fatcat:hchgwkssx5e5rljrkiagykabym