Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna. Perspektywa 40 lat Słupskiego WOPR. TOM 1

Dariusz Skalski, Jerzy Telak, Ewa Zieliński, Oksana Telak, Andrzej Krzyszkowski, Andrzej Ostrowski, Damian Kowalski, Radosław Zwara, Michał Tuz, Bożena Gołota, Ewa Płaczek, Jolanta Tomporowska (+8 others)
2020 Zenodo  
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z monografią pt. Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna. Perspektywa 40 lat Słupskiego WOPR (Tom 1). Oddajemy w Państwa ręce publikację, która ukazuje, jak szeroko przenikają się nawzajem obszary będące pomostem między różnymi dziedzinami nauki – bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną, stanowiącymi kwintesencję nauki i realnie oddziałującymi na najistotniejsze obszary życia współczesnego człowieka,
more » ... realizację najważniejszych potrzeb każdego członka społeczeństwa. Jest to publikacja potrzebna na rynku i długo wyczekiwana, łącząca w sobie zagadnienia będące inspiracją dla wszystkich naukowców i studentów. Jest to praca o charakterze problemowo-utylitarnym. Niniejsza monografia powstała przy okazji jubileuszu 40-lecia Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W monografii zaprezentowano znaczenie czterdziestoletniego istnienia Słupskiego WOPR, a także dotychczasowe oddziaływanie w perspektywie regionalnej i międzyregionalnej współpracy.
doi:10.5281/zenodo.3659281 fatcat:ntiebnkhavhuznm6iuz3vyxbb4