Engineering Characteristics of Geopolymer Mortars Manufactured with Ground Granulated Blast Furnace Slag

Bekir ÇOMAK
2018 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Geopolymers are obtained by various methods in different alkaline environments by changing compositions and crystal structures of pozzolans, which have Al and Si oxide compounds in their structures and carry little or no hydraulic characteristics. In this study, mechanical and physical characteristics of geopolymer mortars manufactured with ground granulated blast furnace slag (GGBFS) and activated with sodium silicate (water glass) were determined and also their SEM-EDS analyses were
more » ... yses were performed. As a result of the study, it was determined that geopolymers prepared with GGBFS can also be used in the areas where blast furnace slag cement would be used. Özet: Geopolimerler, yapısında Al ve Si oksit bileşiği bulunduran, hidrolik özelliği olmayan veya çok az olan puzolanların, farklı alkali ortamlarda kompozisyonları ve kristal yapılarının çeşitli yöntemlerle değiştirilmesi sonucu elde edilirler. Bu çalışmada, Sodyum silikat (Cam Suyu) ile aktive edilmiş, öğütülmüş yüksek fırın cürufu (YFC) ile üretilen geopolimer harçların mekanik, fiziksel özelliklerinin belirlenmesinin yanı sıra SEM-EDS analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; yüksek fırın cüruflu çimentonun kullanılacağı alanlarda YFC ile hazırlanan geopolimerlerin de kullanılabileceği belirlenmiştir.
doi:10.19113/sdufbed.65070 fatcat:jk76uiecujgsnpavmodegnuvqq