UV Koruyucu Özellikli Mikrokapsül Hazırlanması ve %100 Pamuklu Kumaşa Aplikasyonu

Gülden KOÇ, Muharrem İMAL, Gülizar MANTAR
2015 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
ÖZET: Bu çalışmada kompleks koaservasyon metodu kullanılarak UV koruyucu özellikli mikrokapsül üretimi ve kumaşa aktarılması amaçlanmıştır. Bu amaç için Arap zamkı ve Etil selüloz çeper madde olarak, β-karoten ve çay ektresi çekirdek malzeme olarak kullanılmıştır. Beş farklı çalışma denenmiş olup sonuçlar SEM ve Spektrofotometre ile ölçülmüştür. ABSTRACT: In this study, it was studied to produce microcapsules UV protected property by complex coaservation method and transferring to fabric. For
more » ... is aim, arabic gum and Ethyl cellulose used as shell metarials and β-Carotene and tea extract used as core metarials. Five different experiments were performed and the results were analyzed by SEM ( Scanning Electron Microscopy) and Spectrophotometer.
doi:10.17780/ksujes.82942 fatcat:4vaddz3dobgspdtyc4cs3gnpl4