Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2018: 131 s

Mariusz Jakosz
2020 Wortfolge: Jahrbuch des Instituts für Germanische Philologie der Schlesischen Universität = Szyk Słów: Rocznik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Ślas̨kiego  
Recenzja książki: Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2018: 131 s.
doi:10.31261/wss.2020.04.16 fatcat:w2bmpsy5z5amzezsslvhqjji7e