Properties of Fluorinated Polyimides

SHIRO NISHI, TOHRU MATSUURA, SHINJI ANDO, SHIGEKUNI SASAKI
1992 Journal of Photopolymer Science and Technology (Fotoporima Konwakai shi)  
doi:10.2494/photopolymer.5.359 fatcat:piq33pa2v5fvda63unc45hd2ty