ЗНАЧАЈ И УЛОГА ТЕХНИЧКОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТУ

Драгана Вујичић
2021 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
У раду су дата основна објаш­њења везана за појам техничког законодавства, са посебним освртом на техничко законодавство ЕУ. Детаљно су објашњени Нови и Глобални приступ. Анализирана је инфраструктура квалитета и ниво техничког законодавства у Републици Србији.
doi:10.24867/14hz02vujicic fatcat:lbjkmcpyzba77awtu3r34w4aaa