Формування інвестиційної програми регіонального розвитку аграрного сектору

Наталія Танклевська, Віктор Олійник
2019 Фінансовий простір  
ТАНКЛЕВСЬКА Наталія Станіславівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» ОЛІЙНИК Віктор Сергійович аспірант кафедри економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Анотація. У статті проаналізовано значення та роль інвестиційної політики регіону та інвестиційних програм. Було досліджено методологію розробки інвестиційної програми розвитку аграрної сфери регіону. Запропонована система
more » ... ментів регіональної інвестиційної програми в аграрному секторі економіки. Ключеві слова: регіональна інвестиційна програма, аграрна сфера, інвестиційна привабливість. Аннотация. В статье проанализировано значение и роль инвестиционной политики региона и инвестиционных программ. Было исследовано методологию разработки инвестиционной программы развития аграрной сферы региона. Предложенная система элементов региональной инвестиционной программы в аграрном секторе экономики. Ключевые слова: региональная инвестиционная программа, аграрная сфера, инвестиционная привлекательность.
doi:10.18371/fp.2(34).2019.183582 fatcat:mw47lnhq4naixmmquza255acqu