Victor Van Crombrugghe en Pieter De Keysere

Karel C. Van Acker
2017 Ghendtsche Tydinghen  
Werkend aan een geschiedenis van Mereldbeke (1) kon het niet anders of ik moest met de geschiedenis van een oude adellijke familie in contact komen. Die familie vond immers haar oorsprong in Krombrugge waarvan men weet dat deze "villa" in 964 door graaf Arnulf de Oude aan deS. Pietersabdij te Gent werd geschonken. Zij dankte trouwens haar naam aan het abdijhof te krombruggewaarop de abdij een lid van de familie had aangesteld als uitbaterervan en als meier over geheel het domein. Erfelijkheid
more » ... verworven rijkdom hadden voor gevolg dat de van Crombrugghe's na de voogdijbeperking van 1122 door Karel de Goede hun intrek namen op het "castellum" dat aan voogd Boudewijn III van Aalst was ontzegd geworden. Aldus werden zij beschouwd als de heren van de heerlijkheid Krombrugge die ongeveer een derde van de gemeente Merelbeke besloeg. Ten allen tijde werden stambomen van dergelijke families opgesteld. Tijdens de 19de eeuw werden die verzameld en in druk uitgegeven, blijkbaar onder impuls van een zekere nostalgie naareen verleden datdoor de Franse Revolutie zo bloedig werd afgesloten (2). Wetenschappelijk gevormde historici vertonen veelal de neiging die genealogische publicaties te veronachtzamen, omdat de er in voorkomende gegevens dikwijls zonder de nodige kritische benadering werden opgenomen. Bovendien hebben deze genealogieën een relatief beperkt belang voor de geschiedenis van mens en maatschappij. Toch bevatten zij soms gegevens waaraan niet kan worden voorbijgegaan en die tot verder onderzoek uitnodigen.
doi:10.21825/gt.v21i5.6705 fatcat:jh33egvyhbgxbec7ml2idld5zi