Contextos que afavoreixen l'evolució de les creences del professorat sobre l'educació plurilingüe i intercultural

Eva Tresserras, Míriam Cabré
2019 Lenguaje y Textos  
<div data-canvas-width="474.9437719817753">En aquest article s'examinen contextos que fan possible la presa de consciència i la transformació del sistema de creences del professorat en processos de formació. A través de l'ús de diferents estratègies d'investigació reflexives es fa evident la (re)conceptualització de formes de pensament i d'actuació en relació amb l'educació plurilingüe i intercultural. L'ús de diferents mètodes qualitatius per generar dades, com poden ser relats de vida,
more » ... ats de vida, autoretrats i cartografies lingüístiques, entrevistes semiestructurades o grups de discussió, demostra que els processos d'intervenció formativa són una estratègia idònia per ajudar el professorat a modificar les seves creences. Aquests processos d'(auto)confrontació fan emergir tensions i contradiccions com a pas previ al canvi i a la transformació.</div>
doi:10.4995/lyt.2019.11456 fatcat:3jr4ofmgh5gbddfxqnw63mrijy