Spontan intraserebral Kanamalar da Traneksamik Asit

Erkman Sanrı
2018 Zenodo  
Spontan (non-travmatik) intraserebral kanamalar tüm inmelerin %20'sini oluşturmaktadır ve inmelere bağlı ölümlerin nerede ise %50'sinden sorumludur. Mortalitesi bu kadar yüksek olmasına rağmen tüm inme grupları arasında spontan intraserebral kanamaların kanıta dayalı kesin ve net bir tedavisi bulunmamaktadır. Literatürde kanıta dayalı olarak faydası gösterilmiş olan tek tedavi TA düşürme tedavisi olarak göze çarpmaktadır1. Spontan intraserebral kanamalarda hematom ekspansiyonu komplikasyonu ilk
more » ... u komplikasyonu ilk saatler içerisinde gelişebilmektedir ve bu durum mortaliteyi ve morbiditeyi yükselten bir durumdur. Yapılan meta-analizde; hemostatik terapilerin (örn: rekombinant F7), hematom ekspansiyonunu önlemede faydasız olduğu gösterilmiştir2. Travmatik kanamalarda; traneksamik asitin (TXA) ve antifibrinolitik tedavilerin kanamaya bağlı mortaliteyi ciddi oranda düşürdüğü bilinmektedir. CRASH-2 çalışmasında travmatik kanamalarda erken dönemde verilen TXA'nın kanamaya bağlı mortaliteyi anlamlı oranda düşürdüğü gösterilmişti3.
doi:10.5281/zenodo.3360965 fatcat:vmxo56p3rnczrlvrktlgae3ft4