HUBRIS SYNDROME AS A COPING STRATEGY AMONG LEADERS

A.V. Bashtetska, I.R. Krupnyk
2022 Habitus  
Баштецька А.В. здобувач першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 «Психологія» Херсонський державний університет Крупник І.Р. к.психол.н., доцент кафедри психології Херсонський державний університет
doi:10.32843/2663-5208.2022.33.32 fatcat:kbwopzq6fnebjpiohob6kdupre