Wizerunek Jana i Karola IV Luksemburgów w Rocznikach Jana Długosza

Krzysztof Ożóg
2020 Roczniki Historyczne  
doi:10.12775/rh.2020.03 fatcat:jm5xmhrgmzbctc7sbik2kmjbiy