ПОШИРЕНІСТЬ HELICOBACTER PYLORI СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ ТА ХРОНІЧНИМ ГАСТРИТОМ

E. S. Sirchak, S. V. Patskun
2017 Здобутки клінічної і експериментальної медицини  
РЕЗЮМЕ. Helicobacter pylori (HP) є однією з найпоширеніших бактеріальних інфекцій у світі, близько половини людства є інфікованими. Не менш поширеною є ця інфекція у хворих на цукровий діабет (ЦД).Мета – виявити ступінь поширення НР-інфекції серед пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (ЦД 2 типу) та хронічним гастритом (ХГ).Матеріали і методи. На базі ендокринологічного та гастроентерологічного відділень ЗОКЛ імені А. Новака обстежено 95 пацієнтів віком від 35 до 65 років (середній вік складав
more » ... едній вік складав (51,2±3,4)). У 65 обстежених виявлено ЦД 2 типу та ХГ, які склали І групу пацієнтів. Дане дослідження проводили за участі 37 (57,0 %) жінок та 28 (43,0 %) чоловіків. Для порівняння було сформовано ІІ групу, яка включила 30 пацієнтів з ХГ без ДЦ ІІ типу. В ІІ групі чоловіків було 18 (60,0 %), жінок – 12 (40,0 %). Середній вік осіб ІІ групи склав (44,6±6,8) років. У контрольну групу ввійшли 20 практично здорових осіб (чоловіків було 12 (60,0 %), жінок – 8 (40,0 %). Середній вік складав (41,5±4,2) років.Висновки. 1. Поширеність НР-інфекції серед пацієнтів з ЦД 2 типу та ХГ є нижчою, ніж серед осіб з хронічним гастритом (без ЦД 2 типу), а саме 52,0 % та 77,0 % відповідно.2. У хворих на ЦД 2 типу з ХГ НР-інфікування вище у віковій групі від 46 до 55 років і становить 67 %, що може свідчити про інфікування НР вже на фоні ЦД 2 типу.3. Встановлена пряма кореляційна залежність між інфікуванням НР та порушенням толерантності до глюкози у хворих на ЦД 2 типу та ХГ (між НР-інфікованістю та рівнем HbA1c (r=0,85, р<0,01) та рівнем глюкози крові натще (r=0,54, р<0,05).
doi:10.11603/1811-2471.2017.v0.i2.7653 fatcat:2poczqgl3baelf3buxa6rlqaeq