Stručni rad UDK 159

Jovan Mirić
unpublished
Apstrakt. Ovaj rad predstavlja prvi izveštaj o jednom posebnom vidu privatnog govora koji najčešće praktikuju stare žene na selu. One stvaraju naviku da provode dosta vremena u "razgovoru" sa nekim ko nije prisutan. Zbog lične osetljivosti ove teme podaci su dobijeni iz "druge ruke", od srodnika. Dobijeni su osnovni podaci o 47 starica koje praktikuju ovakav vid privatnog govora. Podaci pokazuju da starice najčešće "razgovaraju" sa umrlom osobom muškog roda, kojoj podnose razne izveštaje ili
more » ... ne izveštaje ili joj se, još češće, žale na svoje bližnje, ali žale i za mladošću, zdravljem, bivšim životom. Objašnjenje ovog privatnog govora smešteno je u ok-vire razvojno-psiholoških teorija Pijažea i Vigotskog. Ovaj vid privatnog govora je gramatički pravilan koliko i socijalni govor, a shvaćen je kao izraz nastojanja da se održi ili uspostavi afek-tivna vezanost. Ključne reči: egocentrični govor, Pijaže, Vigotski, afektivna vezanost, starost 1 Ovaj rad je saopsten na skupu Empirijska istraživanja u psihologiji 2011. godine
fatcat:zfdqrxn2p5debfmmgaiomijg5i