Ligand-free palladium-catalyzed intramolecular Heck reaction of secondary benzylic bromides

Wei Zhou, Guanghui An, Guangqian Zhang, Jianlin Han, Yi Pan
2011 Organic and biomolecular chemistry  
doi:10.1039/c1ob05231d pmid:21738947 fatcat:ukgwhj4zjjd23lfrdfgcwp6uqe