Chang P'eng-yüan (Zhang Pengyuan), Cong minquan dao weiquan. Sun Zhongshan di xunzheng sixiang yu zhuanzhe jian lun dangren jizhi shushi (From tutelage to authoritarianism: Sun Yat-sen's thoughts on tutelage, its transformation, and the accomplishmen

Marie-Claire Bergère
2017 China Perspectives  
doi:10.4000/chinaperspectives.7234 fatcat:wgpmh3lhnrck5bwptervouthgq