Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography in a Patient with Situs Inversus Totalis

Hakan Erpek, Pars Tunçyürek
2020 Meandros Medical and Dental Journal  
Öz Abstract Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) technique is a widely accepted procedure in treating obstructing diseases of the common bile duct. The equipment and instruments of which are designed for patients with common anatomic features. The variations of anatomic landmarks make the procedure more demanding. A rare congenital situation, situs inversus totalis (SIT), is the mirror image placement of abdominal and thoracic viscera. The vice versa placement of
more » ... organs requires the technical change of standard maneuvers and setup when a need of the ERCP procedure arises. This case report emphasizes these changes in the ERCP procedure of a patient with common bile duct stone and SIT. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERKP) tekniği ana safra yollarını tıkayan hastalıkların tedavisinde yaygın kabul görmüş tedavi yöntemidir. ERKP işlemi için kullanılan cihaz ve aletler genel anatomik özellikleri olan hastalar için tasarlanmıştır. Anatomik farklılıkları olan hastalarda bu işlemi gerçekleştirmek daha zordur. Nadir bir konjenital durum olan situs inversus totalis (SİT) toraks ve abdomen içi organların aynadaki akis gibi yer değişmesidir. Karın içi organların ters yönde oluşması ERKP gerektiğinde standart manevra ve düzenden farklılıklar gerektirir. Bu olgu sunumu koledokta taşı olan bir SİT hastasında ERKP işlemi sırasındaki bu değişikliklere vurgu yapmaktadır.
doi:10.4274/meandros.galenos.2017.19484 fatcat:gbdmx65z2jdenoaigtymlsvprm