PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM IN THE RETAIL COMPANY
ZARZĄDZANIE DOKONANIAMI W SPÓŁCE HANDLOWEJ

Marcin Kowalewski, Marcin Czyczerski
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
JEL Classification: M210 Streszczenie: Współczesne systemy zarządzania dokonaniami stanowią integralną część systemu informacyjnego i kontrolnego przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem systemów Business Intelligence nastąpiła istotna zmiana możliwości zarządzania dokonaniami, zwłaszcza w raportowaniu zarządczym wykorzystującym w coraz większym zakresie potencjał kokpitów menedżerskich. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu projektowania i wdrażania systemu zarządzania
more » ... onaniami w jednej z największych spółek handlowych działających przede wszystkim na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. W pierwszej części artykułu zostaną zaprezentowane uwarunkowania teoretyczne współczesnego systemu zarządzania dokonaniami oraz wykorzystanie w nich systemu Business Intelligence (BI). Następnie autorzy odniosą się do fazy projektowania i wdrażania tego systemu w prezentowanym podmiocie, przede wszystkim w jego dziale sprzedaży.
doi:10.15611/pn.2018.514.18 fatcat:445wcn5vyndethvyuykcmo62tq