Priekšvārds

Alīda Zigmunde
2018 Inženierzinātņu un augstskolu vēsture  
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra (IVPC) otrais zinātnisko rakstu krājums veltīts Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai.Rakstu autori ir Latvijas, Lietuvas un Ukrainas zinātņu vēsturnieki, pedagogi un muzejnieki. Rakstu problemātika un to galvenie personāži saistīti ar Rīgas Politehnikumu (RP) / Rīgas Politehnisko institūtu (RPI).
doi:10.7250/iav.2018.001 fatcat:bvbmo7lvyrbu7h53ns3l6aezre